Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

In 10 stappen naar Online Mediation

  1. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier en geeft akkoord voor incasso en je akkoord op de algemene voorwaarden en ons privacybeleid.
  2. De eerste maand is eenmalig gratis. Daarna incasseren wij maandelijks het licentiebedrag van 100 euro per account. Je account is maandelijks opzegbaar. Als je in de eerste maand opzegt, vervalt de incasso en betaal je dus ook niet. Na opzegging worden gegevens conform AVG uit het systeem verwijderd.
  3. Je ontvangt een activatie-link en vervolgens kan je starten. De url naar jouw omgeving bestaat uit jouw bedrijfsnaam.mediation-platform.nl. Daar kun jij je in je profiel je foto en/of logo uploaden en de kleur aangeven. Daarmee wordt de omgeving in jouw stijl weergegeven, voor jezelf en voor je klanten
  4. Eventueel kun jij hier collega's opvoeren, die een eigen activatie voor een account op hun naam ontvangen
  5. Je vult handmatig gegevens van jouw klanten in in het CRM. Optioneel kunnen gegevens uit het contactformulier van jouw website worden ingelezen. Zie daarvoor deze api-instructie. De gegevens uit het contactformulier wordt in het CRM opgenomen en wordt een taak voor jou klaargezet om contact op te nemen
  6. Als een akkoord op de dienstverlening wordt overeengekomen, maak je een dossier aan en activeert voor beide partijen de omgeving  die hierop beide een uitnodiging krijgen
  7. In de klantomgeving ontvangen de partijen een taak om de voor de scheiding benodigde stukken te uploaden en zien zij een ‘trambaan’ met haltes' in het proces die samen met jou wordt doorlopen. Er is er een 'Vraag en Antwoord' module waarin jij en partijen kunnen communiceren en samenwerken
  8. Templates worden voor-ingevuld met velden uit het systeem, waarmee handmatig opmaken van de documenten grotendeels niet meer nodig is. Je bent als mediator zelf verantwoordelijk voor de juistheid van jouw documenten, dus loop ze wel goed na
  9. Na behandeling van het dossier worden convenant en eventueel ouderschapsplan definitief gemaakt en aan de advocaat verzonden voor inschrijving in het register. De advocaat kan ook toegang tot het dossier krijgen, als hij/zij hiertoe een licentie heeft ontvangen via jou
  10. Het dossier wordt afgesloten en kan optioneel door klanten ingezien worden. Zie voor meer uitgebreide informatie deze handleiding